Polityka prywatności

 1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

  Jako Autoryzowany Serwis Kia poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych oraz chcemy, abyś czuł się swobodnie odwiedzając naszą siedzibę. Ochrona Twojej prywatności przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz wykorzystaniu Twoich danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. Jesteśmy dumni, że w pełni uwzględniamy Twoje prawa oraz szanujemy Twoją prywatność w naszej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, takimi jak przepisy w zakresie ochrony danych.
  Poniżej znajdują się informacje dotyczące ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z ich treścią:

  Administratorem danych osobowych jest Autoryzowany Serwis KIA Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Morelowej 3, 03-192 Warszawa, KRS 0000119961. Kontakt do administratora danych: admin@malibu.auto.pl

  Współadministratorem Danych Osobowych jest Kia Motors Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, 02-819 Warszawa nr KRS: 0000018778, która przetwarza Twoje dane osobowe na zlecenie Administratora lub jako niezależny Administrator Danych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pan Maciej Wara Wąsowski – iod@kiamotors.pl

  Kategorie danych, cele przetwarzania, podstawa prawna oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez przetwarzanie na podstawie art. 6 I f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności dane podstawowe (np. imię i nazwisko, nazwę spółki, adres, dane kontaktowe oraz preferencje, dane osoby kontaktowej/kierowcy, dane bankowe), dane dotyczące Twoich pojazdów oraz daty badań technicznych, dane dotyczące umowy oraz faktur, pierwszej rejestracji, historii serwisowania oraz danych technicznych Twojego pojazdu, w tym dane diagnostyczne, wykonanie prace oraz używanych częściach, w tym numer identyfikacyjny pojazdu w celu:

  – Odpowiedniej realizacji umowy, której jesteś stroną (w szczególności zlecenia naprawy, umowy kupna samochodu, części lub akcesoria, umowy gwarancji samochodu w oparciu o art. 6 I b) RODO;

  – Wypełnienie obowiązku monitorowania, konserwacji produktu oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. przez wezwanie oraz bezpłatny serwis) jak również w celu rozwoju i ulepszenie produktu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu producenta oraz użytkownika samochodu zgodnie z art. 6 I f) RODO;

  – Marketingu bezpośredniego/reklama bezpośrednia (np. informacje o produkcie lub usłudze dla klienta, zaproszenie na prezentacje produktów, powiadomienie o innowacjach technicznych, wymianach opon, terminie badania technicznego pojazdu, informacjach i promocjach serwisowych, ofertach powiązanych usług w momencie wygaśnięcia leasingu/umowy o finansowanie, nowych możliwościach zakupu, wysyłanie czasopism dla konsumentów) oraz badania satysfakcji konsumentów w oparciu o Twoją zgodę (patrz poniżej) zgodnie z art. 6 I a) RODO oraz, w dopuszczalnym zakresie bez Twojej zgody, w oparciu o prawnie uzasadniony interes producenta, Administratora Danych oraz nasz jako Autoryzowany Serwis KIA zgodnie z art. 6 I f) RODO;

  – Egzekucja bądź obrona przed roszczeniami cywilnoprawnymi wynikającymi z umownego lub ustawowego obowiązku na podstawie prawnie uzasadnionego interesu odpowiednio osoby występującej z roszczeniem bądź pozwanego zgodnie z art. I f) oraz 6 IV RODO; oraz

  – W takim stopniu w jakim przetwarzanie oraz wykorzystanie Twoich danych jest prawnie wymagane, np. w celu przestrzegania podatkowych oraz handlowych terminów przechowywania na podstawie art. 6 I c) RODO.
  Odbiorcami Twoich danych osobowych, w tym przekazywanie do państw trzecich oraz odpowiednich podmiotów udzielających gwarancję są :

  – KIA Motors Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main jako europejskiego przedstawiciela producenta, www.kia.eu;

  – KIA Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seul, 137 938, Korea Południowa, www.kia.com, jako producenta, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wprowadzonych przez Decyzję Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385, 29.12.2004, s. 74 i następne oraz dostępnej na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915;

  – Inne Autoryzowane Salony i Serwisy Kia obsługujące Państwa samochód

  – Dostawcy usług, którzy pracują oraz przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, podlegający naszym poleceniom:

  OPTIMA Ewelina Zakrzewska, Audatex Polska Sp. z o.o., AWP Polska Sp. z o.o. oraz

  – Doradców podatkowych, prawników, organów państwowych oraz sądów.
  Okres przechowywania

  Przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie tak długo jak jest to niezbędne dla wyżej wymienionych celów. Oznacza to że :

  – Dla celów realizacji umowy oraz egzekucji bądź obrony przed roszczeniami cywilno-prawnymi wynikającymi z umownego lub ustawowego obowiązku nałożonego na Państwa do końca roku po zakończeniu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń;

  – Dla celów marketingu bezpośredniego do momentu zakończenia naszych relacji biznesowych; oraz

  – W zakresie oraz tak długo jak przechowywanie danych jest wymagane przez prawo bądź do spełnienia obowiązku obserwacji i konserwacji produktu oraz dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak również, aby ulepszyć produkt.

  Prawo do sprzeciwu wobec reklamy:
  Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania w zakresie powiązanym z reklamą bezpośrednią. W tym celu, możesz się z nami skontaktować lub -w zakresie w jakim sprzeciw jest skierowany przeciwko Administratorowi Danych z Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. poprzez wyżej wymienione dane kontaktowe.

  Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane nie będą dłużej przetwarzane w tym celu. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
  Twoje pozostałe prawa
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych masz prawo do:

  – Żądania dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO): Możesz mieć również prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli są przetwarzane, do żądania dostępu do danych osobowych. Dostępne informacje zawierają między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz odbiorców bądź kategorie odbiorców, którym dane osobowe są lub będą ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, gdyż interes innych podmiotów może ograniczać Twoje prawo dostępu. Masz prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które są przetwarzane. Za kolejne kopie wymagane przez Ciebie, możemy naliczyć odpowiednią opłatę w oparciu o koszty administracyjne;
  – Żądanie sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO): Masz prawo do otrzymania od nas sprostowania Twoich niedokładnych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  – Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO): W pewnych okolicznościach masz prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie, a my jesteśmy zobowiązani niezwłocznie usunąć takie dane osobowe jeżeli jest to prawnie dopuszczane;
  – Żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO): W pewnych okolicznościach, masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym przypadku, takie dane będą oznaczone oraz mogą być przetwarzane przez nas jedynie w pewnych celach;
  – Żądanie przeniesienia danych (art. 20 RODO): W pewnych okolicznościach, masz prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam zapewniłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo do przesłania takich danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony; oraz
  – Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO): W pewnych okolicznościach masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie na podstawie szczególnej sytuacji osobistej, lub jeśli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.,
  Zgodnie z art. 77 RODO, masz prawo do wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Organ nadzorczy odpowiedzialny w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 2. Pliki „cookies”

  1. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies” (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych na stronie Malibu Auto Centrum Sp. z o.o., zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego.

  2. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. na urządzeniach końcowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych.

  3. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

  4. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików „cookies” w tym wyłączyć je. Usługodawca wskazuje jednak, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie ze strony Malibu Auto Centrum Sp. z o.o.

  5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5.1. dostosowania zawartości stron internetowych Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. do preferencji Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

5.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.3. utrzymania sesji Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego.

  1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

6.1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Malibu Auto Centrum Sp. z o.o.;

6.2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

6.3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom oraz Użytkownikom zarejestrowanym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Malibu Auto Centrum Sp. z o.o.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych jest Janusz Kantorowicz i Marek Zakrzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Morelowej 3, (03-192 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5241823177, REGON: 012290649, adres poczty elektronicznej: admin@malibu.auto.pl, telefon: (22) 614-54-54

  2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

  3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego ze strony internetowej Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego.

  4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych, które to dane Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani dobrowolnie wskazują Usługodawcy:

5.1. nazwisko i imiona

5.2. adres zamieszkania;

5.3. adres do korespondencji;

5.4. adres poczty elektronicznej;

5.5. numer telefonu;

5.6. nazwa firmy lub organizacji

  1. Usługodawca określa dane osobowe Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego, których podanie jest niezbędne do świadczenia Usługi za pośrednictwem strony Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

  2. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego z Usługi (dane eksploatacyjne):

7.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego punktu;

7.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany;

7.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;

7.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego z Usług.

  1. Wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że dba o bezpieczeństwo danych osobowych, o czym świadczy fakt wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy. Ponadto, połączenie ze stroną internetową Usługodawcy jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL.

  2. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. W przypadku Użytkownika zarejestrowanego realizuje on to uprawnienie za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika na stronie internetowej Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. W przypadku korzystania z Usług przez Użytkownika, który nie założył Konta Użytkownika na stronie internetowej Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. jedynymi jego danymi osobowymi, które mogą być w posiadaniu Usługodawcy są adres e-mail oraz numer telefonu które podał przy wypełnianiu formularzy kontaktowych. Obydwie te informacje są do bezpośredniego wglądu przez cały okres korzystania z Usług. Użytkownik ten może realizować uprawnienie do zmiany i usunięcia tych danych poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli na następujący adres e-mail Usługodawcy: admin@malibu-auto.pl.

  3. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

  4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości oraz innym organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.

  5. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany może dokonać wyboru czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Usługodawcy i udostępniać informacje o sobie. Podanie danych osobowych Usługodawcy jest dobrowolną decyzją Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje Konto.

  7. Usługodawca zastrzega prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności i stosowania plików „cookies” poprzez opublikowanie nowej wersji dokumentu: ‘Polityka prywatności i stosowania plików „cookies” ‘ na stronie internetowej Malibu Auto Centrum Sp. z o.o.