Polityka prywatności i stosowanie plików “cookies”

 1. Pliki „cookies”

  1. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies” (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych na stronie Malibu Auto Centrum Sp. z o.o., zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego.

  2. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. na urządzeniach końcowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych.

  3. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

  4. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików „cookies” w tym wyłączyć je. Usługodawca wskazuje jednak, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie ze strony Malibu Auto Centrum Sp. z o.o.

  5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5.1. dostosowania zawartości stron internetowych Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. do preferencji Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

5.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.3. utrzymania sesji Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego.

  1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

6.1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Malibu Auto Centrum Sp. z o.o.;

6.2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

6.3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom oraz Użytkownikom zarejestrowanym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Malibu Auto Centrum Sp. z o.o.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych jest Janusz Kantorowicz i Marek Zakrzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Morelowej 3, (03-192 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5241823177, REGON: 012290649, adres poczty elektronicznej: admin@malibu-auto.pl, telefon: (22) 614-54-54.

  2. Baza danych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych na stronie internetowej Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. została zgłoszona Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

  3. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

  4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego ze strony internetowej Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego.

  5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych, które to dane Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani dobrowolnie wskazują Usługodawcy:

5.1. nazwisko i imiona

5.2. adres zamieszkania;

5.3. adres do korespondencji;

5.4. adres poczty elektronicznej;

5.5. numer telefonu;

5.6. nazwa firmy lub organizacji

  1. Usługodawca określa dane osobowe Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego, których podanie jest niezbędne do świadczenia Usługi za pośrednictwem strony Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

  2. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego z Usługi (dane eksploatacyjne):

7.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego punktu;

7.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany;

7.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;

7.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego z Usług.

  1. Wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że dba o bezpieczeństwo danych osobowych, o czym świadczy fakt wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy. Ponadto, połączenie ze stroną internetową Usługodawcy jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL.

  2. Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. W przypadku Użytkownika zarejestrowanego realizuje on to uprawnienie za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika na stronie internetowej Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. W przypadku korzystania z Usług przez Użytkownika, który nie założył Konta Użytkownika na stronie internetowej Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. jedynymi jego danymi osobowymi, które mogą być w posiadaniu Usługodawcy są adres e-mail oraz numer telefonu które podał przy wypełnianiu formularzy kontaktowych. Obydwie te informacje są do bezpośredniego wglądu przez cały okres korzystania z Usług. Użytkownik ten może realizować uprawnienie do zmiany i usunięcia tych danych poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli na następujący adres e-mail Usługodawcy: admin@malibu-auto.pl.

  3. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

  4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości oraz innym organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.

  5. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany może dokonać wyboru czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Usługodawcy i udostępniać informacje o sobie. Podanie danych osobowych Usługodawcy jest dobrowolną decyzją Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje Konto.

  7. Usługodawca zastrzega prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności i stosowania plików „cookies” poprzez opublikowanie nowej wersji dokumentu: ‘Polityka prywatności i stosowania plików „cookies” ‘ na stronie internetowej Malibu Auto Centrum Sp. z o.o.