PIÓRA

Wycieraczki

Od dobrze wyczyszczonych szyb zależy, czy będziemy w stanie poprawnie ocenić odległość oraz zauważyć zagrożenia na drodze. Dobrze więc wiedzieć, kiedy należy wymienić wycieraczki i jak je dobrać:

• Istotne jest to, czy podczas pracy wycieraczek powstają smugi. Jeżeli nie ma ani jednej, to znaczy, że ich wymiana nie jest konieczna.
• Jeśli stale pojawia się trzy smugi lub więcej poza centralnym polem widzenia, wymiana również nie jest wymagana.
• Jeśli w centralnym polu widzenia zostaje jedna stała smuga bądź więcej, to zaleca się wymianę.
• Jeżeli zostają szerokie smugi na całej szerokości wycieranej powierzchni, należy wymienić pióra na nowe.
• W przypadku występowania tarcia lub piszczenia podczas pracy wycieraczek powinno się je niezwłocznie wymienić.
• Jeżeli gumowa część robocza zaczyna się odrywać od stelaża, to trzeba natychmiast wymienić pióra.

Look down